Chronische pijn

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden.

Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart.
In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af:
Waardoor wordt de pijn veroorzaakt? Hoe moet ik ermee omgaan? Wat kan ik zelf doen om grip te houden op de klachten?

Tijdens de behandeling ben ik uw coach. Samen gaan we, met de door u opgestelde doelen, aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.
Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt!
Het netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.
Alle aangesloten Oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practise en patiëntgestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op zorg die voor u op maat gesneden is, gericht op het werken aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.