Kwaliteit

De kwaliteit van een Oefentherapeut Cesar wordt gewaarborgd middels het Kwaliteitsregister Paramedici (ex. Art. 34 wet BIG).
Geregistreerde paramedici dienen aan eisen te voldoen op het terrein van werkervaring en deskundigheidsbevordering.
Op deze manier wordt de geleverde zorg toetsbaar gemaakt.

Lid van de Beroepsvereniging VvOCM
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici nummer 19905818494
Ingeschreven bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn
HvU gekwalificeerd stagebegeleider
Beveiligde communicatie met andere zorgverleners  
Kamer van Koophandel nr: 53224027

Opleidingen en cursussen